CONF: Artist and Networks – Friends, Collaborators, Contract Owners (Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague – 30-31 May)

PROGRAM:

THURSDAY 30 MAY

9.00–9.30 Registrace / Registration

9.30–9.45 Zahájení / IntroductionTomáš Winter (ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, Praha / Director of the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague)

Alicja Knast (ředitelka Národní galerie v Praze / General Director of the National Gallery in Prague)

9.45–11.00

Vedoucí / Chair: Tadeáš Kadlec (Ústav dějin umění AV ČR, Praha / Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague)

Tereza Johanidesová (Ústavu dějin umění AV ČR, Praha / Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague) – Tomáš Kolich (Prague / Praha): From influences to networks in art history

Maximillian Kummer (University of Bonn): Andrea Riccio‘s Confidants – The Renaissance Whitnessing Practice as a Source for Art History

Camilla Fabretti (Ca’ Foscari University, Venice): Fact or fiction? Plautilla Nelli and her bottega in sixteenth century Florence

Diskuze / Discussion

11.00–11.20

Přestávka / Break

11.20–12.35

Camille Larraz (Paris): Pierre Duplan: a painter at the crossroad of Avignon’s artistic community between the 16th and 17th centuries

Leonie Kortmann (Julius-Maximilians-University of Würzburg): Painters Abroad in an Early Stage of Career – Networks for Germans in Paris in the 18th Century

Katarzyna Chrzanowska (Institute of Art, Polish Academy of Sciences, Warsaw): Professional and private relationships between members of the guild of painters in Cracow from the 1740s to 1760s

Diskuze / Discussion

12.35–13.30

Oběd / Lunch break

13.30–15.05

Vedoucí / Chair: Martin Musílek (Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague)

Dominik Matus (Brno): Síť laických truhlářů a sochařů české dominikánské provincie Josef Kadeřábek (Univerzita Hradec Králové, Centrum urbánní historie / University of Hradec Králové, Centre for Urban History): Umělci v síti vztahů multikonfesijního města. Výstavba kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném 1581–1602

Martin Hořák (Akademie výtvarných umění, Praha / Academy of Fine Arts, Prague): Otec a syn Quitainerovi v síti vztahů barokní Prahy

Radka Heisslerová – Marie Fiřtová (Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague): Přátelské, profesní a společenské vazby umělce a osvícenského erudity Jana Quirina Jahna

Diskuze / Discussion

15.05–15.25

Přestávka / Break

15.25–17.00

Jan Štěpánek (Praha / Prague): Hagenauer kontra Ullmann. Proces sjednávání a ztráty uměleckých zakázek v okruhu Prokopa III. Lažanského ve 40. a 50. letech 19. stol.

Kristýna Hochmuth (Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague): Jaroslav Čermák a jeho obchodní strategie

Martina Pachmanová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová / UMPRUM / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague / UMPRUM): „Vážený pane šéfredaktore…“ a „Milostivá paní“: Arne Laurin a „jeho“ umělkyně v Prager Presse

Miroslava Šudomová (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad / The Museum of Literature in Moravia, Rajhrad): Sběratel a mecenáš Mojmír Helcelet a jeho svět exlibris

Diskuze / Discussion

FRIDAY 31 May

9.00–10.15

Vedoucí / Chair: Tereza Johanidesová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Institute of Art History, Czech Academy of Sciences)

Sarah Bakkali (Librairie des Princes, Château de Versailles): Inside the Isabey studio Louise Bonvalet (Université de Rouen-Normandie): “Died in Saint-Denis poorhouse”: tracing the life of an 18th century Parisian enameller

Quentin Despond (History of Contemporary Art, University of Strasbourg): “Choosing a decorator for your palace by word of mouth: the network of Nathaniel de Rothschild in Vienna”

Diskuze / Discussion

10.15–10.35

Přestávka / Break

10.35–11.30

Anastasia Sabinina (Vienna): Prague at the Austro-Hungarian Exhibition in Imperial Russia: Czech Art Between Vienna and St. Petersburg

Lovorka Magaš Bilandžić (Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb): Networking through Graphic Art – Milenko D. Gjurić and Collaboration of Croatian and Czech Graphic Artists after the First World War

Diskuze

11.30–12.30

Oběd / Lunch break

12.30–14.05

Vedoucí / Chair: Radka Heisslerová (Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague)

Petr Kolář (Státní okresní archiv Klatovy / State District Archive Klatovy): JUDr. Josef Stupecký. Přítel, příznivec a podporovatel výtvarníků Generace Národního divadla

Martin Šolc (Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně / National Heritage Institute, Methodological Centre of Modern Architecture in Brno): Ludwig von Förster v síti židovských a protestantských gründerů

Jan Galeta (Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, Brno / Masaryk University, Department of Art History, Brno): Architekt August Prokop: vzestupy a pády v autobiografické retrospektivě

Ludmila Novotná (Státní oblastní archiv v Plzni / State Regional Archive in Pilsen): Josef Matějka, Rudolf Jindřich a Vojta Šíp – členové výtvarného odboru plzeňské stolní společnosti Mha

Diskuze / Discussion

14.05–14.20

Přestávka / Break

14.20–15.35

Vedoucí / Chair: Kristina Uhlíková (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha / Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague)

Daniel Hupko (Múzeum mesta Bratislavy / Bratislava City Museum): Literárny salón Hany Gregorovej v Bratislave

Lenka Kerdová (Vienna): Johannes Urzidil: teoretik a umělec prostupující a spojující česko-, německo- a anglickojazyčný kulturní svět v převratném 20. století

Barbora Řepková (Univerzita Karlova, Ústav pro dějiny umění / Charles University, Department of Art History): Škola architektury Pavla Janáka – pedagog jako zprostředkovatel příležitostí

Diskuze / Discussion

Závěrečné slovo / Closing remarks

Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR a Národní galerie v Praze. / The conference is organised by the Institute of Art History of the CAS and the National Gallery in Prague.

Kapacita míst je omezena, prosíme o přihlášení na adrese konference@udu.cas.cz. / If you are interested in attending the conference, please register at konference@udu.cas.cz.

For additional information: www.udu.cas.cz/en/akce/umelec-a-site