KUNSTHANDEL BUFFA Beauty for Sale – KUNSTHANDEL BUFFA Schoonheid te koop

George Hendrik Breitner, Staand naakt, 1893, olieverf op doek, 160 x 74 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Dutch version below

The Amsterdam art dealer Frans Buffa and Sons played an important role in the international prints and paintings trade between 1791 and 1951. Under the leadership of several owners, the business existed for over 150 years. In 1921 Joop Siedenburg is at the helm. He specializes in the sale of contemporary modern art including works by George Hendrik Breitner, Kees van Dongen, Leo Gestel and Piet Mondrian. He maintains good relations with William and Anna Singer and soon becomes their principal adviser. More than a quarter of their art collection is bought through Buffa. Additionally Siedenburg is committed to bringing the work of William Singer to the attention of an international public by showing his work at Buffa’s branch in New York.

Art, Trade and Friendship

The exhibition presents an overview of 150 years of Buffa’s art dealings and provides insight into the daily affairs of the gallery. The pieces on show shine their own light on the history of the trade. The diversity of relationships between art dealers and artists, customers and patrons runs like a red thread through the exhibition.

The exhibition is organized in collaboration with the RKD – Dutch Institute for Art History and runs from September 10, 2016 t / m January 8, 2017.

Opening hours and address here.

Source: Singer Laren

TIAMSA thanks Sylvia Alting van Gesau for bringing this exhibition to our attention.

 

KUNSTHANDEL BUFFA Schoonheid te koop

De Amsterdamse kunsthandel Frans Buffa en Zonen speelt tussen 1791 en 1951 een belangrijke rol op het gebied van de internationale prenten- en schilderijenhandel. Onder de leiding van diverse eigenaren, bestaat de kunsthandel ruim 150 jaar. In 1921 komt Joop Siedenburg aan het roer. Siedenburg specialiseert zich in de verkoop van hedendaagse moderne schilderkunst waaronder werken van George Hendrik Breitner, Kees van Dongen, Leo Gestel en Piet Mondriaan. Hij onderhoudt goede contacten met William en Anna Singer en wordt al gauw de belangrijkste adviseur van de Singers. Ruim een kwart van hun kunstcollectie brengen zij via de kunsthandel Buffa bij elkaar. Daarnaast zet Siedenburg zich in om het werk van William Singer, via het Buffafiliaal in New York, onder de aandacht van het internationale publiek te brengen.

Kunst, commercie en vriendschap
De tentoonstelling toont een overzicht van 150 jaar kunsthandel en geeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken in een kunsthandel. De kunstwerken lichten allen een eigen detail over de geschiedenis van de kunsthandel uit. De diversiteit aan relaties tussen de kunsthandelaar en zijn kunstenaars, klanten en mecenassen lopen als een rode draad door de tentoonstelling.
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en is te zien van 10 september 2016 t/m 8 januari 2017.